Naar inhoud
VVR2.

Veerle Van Raemdonck

AAP, Pedagogische medewerkers / Assistenten sportpraktijk
+32 2 629 38 20

Biography

Veerle Van Raemdonck (°12/06/1978) studeerde in 2001 af als Master in de Lichameliljke opvoeding aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en behaalde in 2003 haar diploma specifieke lerarenopleiding aan dezelfde instelling.  In de periode 2001-2006 was ze sporttechnisch en opleidingscoordinator in de Vlaamse Reddingsfederatie. In 2007 coachte ze diverse Vlaamse gemeenten binnen het project 'Sportbeleidsplanning' van het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw). Sinds 2004 is ze lector en onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Als coördinator van het kenniscentum Urban Coaching & Education (UC&E) van het departement Mens & Maatschappij (M&M) stemt ze samen met de medewerkers de departementale onderzoeksvisie af op de strategische visie van de hogeschool en is ze verantwoordelijk voor fondsenwerving en aanvragen van subsidiedossiers binnen de diverse onderzoeksthema's van het kenniscentrum. Ze werkt er aan een praktijkgericht onderzoek over cultuursensitief handelen van sportpedagogische professionals. In de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van de EhB vult ze een gevarieerd onderwijspakket in binnen haar specialisaties zwemmen, redden en waterveiligheid en EHBO.

Sinds 2006 is ze assistent binnen de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW) aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel  (VUB). Haar onderwijspakket situeert zich binnen de aquatische activiteiten en het EHBO-onderwijs. Daarnaast werkt ze er momenteel aan een doctoraat in de Lichamelijke opvoeding  met als titel "Implementation of cardio pulmonary resuscitation for a lay-public: comparison of different training strategies in Flemish secondary schools"

 

Locatie

Flexruimte 3e verdieping, gebouw L
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussels