Naar inhoud

Van MULTIMOVE naar MULTISPORT

Van MULTIMOVE naar MULTISPORT

Het belang van een brede motorische ontwikkeling is de laatste tien jaar geleidelijk doorgedrongen in onze samenleving. Exemplarisch hiervoor is het recente succes van het Multimove programma. De lange termijn effecten van deelname aan initiatieven voor brede motorische ontwikkeling en/of multisport zijn nog niet gekend, noch op het niveau van het kind (motorische vaardigheden, attitude en motivatie), noch op het niveau van de ouders (attitude), of de aanbieders (welke nieuwe initiatieven zijn reeds opgestart die inspelen op de kennis en de voordelen van een brede motorische ontwikkeling en/of een multisport aanbod).

Daarom is de algemene doelstelling van dit project opgedeeld in vier verschillende onderzoeksvragen:

1. Welke initiatieven voor een brede motorische vorming en/of multisport bestaan er op vandaag in Vlaanderen en welke zijn hun kenmerken?

2. In welke mate is de attitude ten opzichte van en de behoefte aan initiatieven voor brede motorische vorming en/of multisport aanwezig bij kinderen en hun ouders?

3. Welke van bovenvermelde initiatieven hebben een aantoonbaar effect op motorische competentie en attitude, en welke factoren dragen bij tot deze effecten?

a. Wat is het lange termijn effect van de Multimove interventie op motorische competentie?

b. Wat is het verschil in actuele motorische competentie, gepercipeerde motorische competentie en motivatie tussen niet-sporters, unisporters en multisporters?

4. Hoe kan de in dit project gegenereerde kennis optimaal benut worden om initiatieven voor een brede motorische ontwikkeling en/of multisport aanbod op te starten en te ondersteunen?

Team

 

Hoofdonderzoeker

Dra. Eline Coppens

 

Andere betrokken onderzoekers

Prof. dr. Eva D’Hondt

Prof. dr. Matthieu Lenoir - Universiteit Gent

Prof. dr. Farid Bardid - University of Strathclyde

Prof. dr. Kristine De Martelaer

Prof. dr. Frederik Deconinck - Universiteit Gent

Prof. dr. Leen Haerens - Universiteit Gent

Prof. dr. Jan Segers - KU Leuven

 

Funding

Multimove

LINKS

 

Factsheet

Infografic Multimove

 

Websites

https://www.sport.vlaanderen/onderzoeksplatform-sport/motorische-ontwikkeling/

Reeds verschenen publicaties

Coppens, E., Bardid, F., Deconinck, F., Haerens, L., Stodden, D., D’Hondt, E., & Lenoir, M. (2019). Developmental change in motor competence : a latent growth curve analysis. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY, 10.

 

Coppens, E., Rommers, N., Bardid, F., Deconinck, F., De Martelaer, K., D’Hondt, E., & Lenoir, M. (2021). Long-term effectiveness of a fundamental motor skill intervention in Belgian children : a 6-year follow-up. SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS. https://doi.org/10.1111/SMS.13898

 

Coppens, E., De Meester, A., Deconinck, F., De Martelaer, K., Haerens, L., Bardid, F., … D’Hondt, E. (2021). Differences in weight status and autonomous motivation towards sports among children with various profiles of motor competence and organized sports participation. CHILDREN-BASEL, 8(2). https://doi.org/10.3390/children8020156

 

Coppens E, Laureys F, Mostaert M, D’Hondt E, Deconinck FJA, Lenoir M. Validation of a motor competence assessment tool for children and adolescents (KTK3+) with normative values for 6- to 19-year-olds. FRONTIERS OF ACTIVE LIVING doi: 10.3389/fspor.2021.652952