Naar inhoud
alt alt

Inge Bogaert

AAP, Onbezoldigd personeel
+32 2 614 87 71

Biography

Inge Bogaert (°05/09/1985) studeerde af als licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en startte daaropvolgend als onderwijsassistente aan de voormalige Vakgroep Bewegingsvorming en Sporttraining van de faculteit Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraatsonderzoek kadert binnen het thema 'gezondheidsbeleid op school voor leerlingen en leerkrachten'. Daarin werd zowel de mentale als de fysieke gezondheid van de Vlaamse leerkracht in het secundair onderwijs in kaart gebracht. Interventies binnen en buiten de klascontext werden geëxploreeerd, waarin promotie van beweging en ergonomie in het dagelijkse leven van de leerkracht een belangrijke plaats krijgt. Op dit moment werkt Inge op de lerarenopleiding van de VUB als onderwijsleerbegeleider ter ondersteuning van de leerkrachten in opleiding. Ook hier speelt het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en het belang van dagelijk beweging een belangrijke rol bij het voorbereiden en professionaliseren van toekomstige leerkrachten.

Locatie

4.21
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 9
1050 Brussel