Naar inhoud

Burn-out & Energiebalans gerelateerd gedrag

in het secundair onderwijs in Vlaanderen

BURN-OUT EN ENERGIEBALANS GERELATEERD GEDRAG BIJ LEERKRACHTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN

Door de steeds stijgende incidentie en prevalentie van burn-out, is er een hoge nood aan effectieve interventies. Het verbeteren van het energiebalans gerelateerde gedrag zou een grote rol kunnen spelen in de behandeling en preventie van burn-out binnen risicogroepen zoals leerkrachten in het secundaire onderwijs. Het doel van dit doctoraat is om de relatie na te gaan tussen energiebalans gerelateerd gedrag (= fysieke activiteit, sedentair gedrag en voeding) en burn-out bij leerkrachten in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Binnen dit doctoraat zal er allereerst onderzocht worden wat de relatie is tussen energiebalans gerelateerd gedrag en burn-out, en dit via een longitudinale opvolging van leerkrachten tijdens een heel schooljaar. Op basis van deze resultaten zullen er experimentele studies opgezet worden om zo tot de ontwikkeling te komen van een interventie gericht op de preventie en behandeling van burn-out bij leerkrachten in het secundair onderwijs.

TEAM

 

Hoofdonderzoeker

Dra. Yanni Verhavert

 

Andere betrokken onderzoekers

Prof. dr. Tom Deliens

Prof. dr. Kristine De Martelaer

Prof. dr. Evert Zinzen

Prof. dr. Elke Van Hoof

REEDS VERSCHENEN PUBLICATIES

Verhavert, Y.; De Martelaer, K.; Van Hoof, E.; Van Der Linden, E.; Zinzen, E.; Deliens, T. The Association between Energy Balance-Related Behavior and Burn-Out in Adults: A Systematic Review. Nutrients 2020, 12, 397.

Rogan, S., Verhavert, Y., Zinzen, E. et al. Risk factor and symptoms of burnout in physiotherapists in the canton of Bern. Arch Physiother 9, 19 (2019).