Naar inhoud

TRANSITIE VAN HET SECUNDAIR BEROEPSONDERWIJS NAAR HET WERKVELD

GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSGERELATEERD GEDRAG TIJDENS DE TRANSITIE VAN HET SECUNDAIR BEROEPSONDERWIJS NAAR HET WERKVELD

Het beter begrijpen van kritische levensfases, waarin men een hoger risico loopt op ongunstige veranderingen in gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag, kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer effectieve gezondheidsgerichte interventies. Hoewel de transitie van het secundair naar het hoger onderwijs reeds geassocieerd werd met o.a. gewichtstoename, verminderde fysieke activiteit en mentale problemen, ontbreekt het aan wetenschappelijke evidentie m.b.t. jongvolwassenen die de overgang maken van het secundair beroepsonderwijs naar het werkveld.

Het doel van deze studie is enerzijds om de veranderingen in fysieke en mentale gezondheid alsook in gezondheidsgerelateerd gedrag te onderzoeken bij jongvolwassenen die de overgang maken van het secundair beroepsonderwijs naar het werkveld. Anderzijds zullen focusgroep gesprekken gebruikt worden om de determinanten van verandering in gezondheidsgerelateerd gedrag te identificeren en ideeën uit te wisselen betreffende de mogelijke ontwikkeling van effectieve en haalbare interventiestrategieën ter bevordering van gezond gedrag. Het toepassen van een participatieve aanpak zal een rode draad vormen doorheen dit project.

Fundamenteel onderzoek rond dit thema, met extra aandacht voor deze kwetsbare groep, is noodzakelijk in het streven naar meer (toekomstige) gelijkheid in gezondheid.

TEAM

 

Hoofdonderzoeker

Dra. Jana Waterplas

 

Andere betrokken onderzoekers

Prof. Dr. Tom Deliens

Prof. Dr. Eva D’Hondt

Prof. Dr. Peter Clarys

Prof. Dr. Benedicte Deforche

 

Funding

FWOE