Naar inhoud

GEZOND GROOTOUDER PROJECT

Gezond Grootouder Project

Gezien de wijdverspreide voorziening in kinderopvang door grootouders, is het noodzakelijk om de invloed hiervan op hun energieverbruik gerelateerde gedrag in het kader van gezondheid te onderzoeken.

Het behoud van functionele onafhankelijkheid en een goede levenskwaliteit is cruciaal op gevorderde leeftijd. Een verhoogde duur, frequentie en intensiteit van fysieke activiteit (FA) in combinatie met een beperking van sedentair gedrag (SG) is de belangrijkste strategie om het risico op ziektes te verminderen en de
gezondheid te bevorderen bij een vergrijzende bevolking.

Door middel van een gemengde methodologie, komt dit project tegemoet aan het gebrek aan kennis omtrent (veranderingen in) FA niveaus en SG patronen van zorgverlenende grootouders.

Voor het kwantitatieve gedeelte van het project, zal een observationele follow-up studie uitgevoerd worden om beide energieverbruik gerelateerde gedragingen alsook de link met lichaamssamenstelling en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te onderzoeken en te vergelijken tussen zorgverlenende grootouders, niet-zorgverlenende grootouders en niet-grootouders, zowel momentaan als overheen de tijd.
Een kwalitatieve studie met focusgroepgesprekken zal worden uitgevoerd om de onderliggende factoren en mechanismen te begrijpen die de fysieke activiteit en het sedentair gedrag van grootouders beïnvloeden als gevolg van het bieden van niet-residentiële zorg voor hun kleinkind(eren). Bovendien zal de invloed van de COVID-19 pandemie, waarbij intergenerationeel contact een tijdlang vermeden diende te worden, op het niveau van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij grootouders onderzocht worden.

TEAM

 

Hoofdonderzoeker

Dra. Marie Vermote

 

Andere betrokken onderzoekers

Prof. Dr. Eva D’Hondt

Prof. Dr. Tom Deliens

Prof. Dr. Benedicte Deforche

 

Funding

Funding

 

LINKS

 

Websites

www.grootoudersingesprek.be

www.gezond50plus.be

Reeds verschenen publicaties

Vermote M., Deliens T., Deforche B., D’Hondt E. (2021) The impact of non-residential grandchild care on physical activity and sedentary behavior in people aged 50 years and over: study protocol of the Healthy Grandparenting Project. BMC Public Health 21, 38 (2021).