Naar inhoud

Comp@s

COMP@S


COMP@S is een onderwijsvernieuwingsproject met als doel een tool te ontwikkelen om 21st Century Skills van studenten te evalueren verticaal doorheen hun volledige opleiding aan de VUB.

 

In de literatuur wordt recent veel aandacht besteed aan de 21st Century Skills, met name transversale competenties zoals samenwerking, communicatie, kritisch denken, creativiteit en leiderschap, die geïdentificeerd worden als sleutelcompetenties voor de toekomst. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor studenten zodat ze kunnen leren hoe men effectief en efficiënt kan functioneren in een snel evoluerende samenleving met complexe uitdagingen die moeilijk te voorspellen zijn. Hoewel er grote raakvlakken zijn tussen de bestaande onderwijsleerresultaten (OLRs) van de opleidingen aan de VUB en deze 21st Century Skills, is er momenteel geen instrument beschikbaar om dit procesmatig te evalueren tijdens het volledige onderwijstraject aan de VUB. De huidige manier van evalueren geeft studenten vooral feedback per vak en per jaar met nog onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de eigen competenties, met in het bijzonder aandacht voor de 21st Century Skills over meerdere jaren heen. Daarom willen we met dit project een gevalideerde tool ontwikkelen om deze skills bij studenten te kunnen evalueren doorheen hun opleiding aan de VUB. Deze tool willen we enerzijds inzetten om studenten hun sterke punten en valkuilen te laten ontdekken (als middel om te (leren) reflecteren en omgaan met feedback), anderzijds om studenten hun keuzetraject te laten verfijnen en maar ook om bij werkveldpartners te gebruiken. Daarnaast zal dit docenten aanzetten om opleidingsbreed na te denken over concrete en meetbare competenties die vakgebieden overstijgen. Het VUB-COMP@S kan dus dienst doen als een talentenkompas voor zelfevaluatie en onderlinge evaluatie bij studenten en als een monitoringtool voor docenten.

Team

 

HOOFDONDERZOEKER

Aline Van Roey


ANDERE BETROKKEN ONDERZOEKERS

Prof. dr. Kristine De Martelaer

Prof. dr. Inge Derom

Prof. dr. Veerle De Bosscher

 

Funding

Onderwijsvernieuwgingproject VUB